Project R-11593

Titel

Wat zijn de effecten van B-cel depletie met ocrelizumab op het immuunsysteem in de behandeling van MS? (Onderzoek)

Abstract

Depletie van B-cellen, een type van immuuncellen, is een efficiënte behandeling voor MS. De B-cel depletie therapie ocrelizumab is goedgekeurd voor de behandeling van relapsing-remitting en primair progressieve MS. De effecten van ocrelizumab op het immuunsysteem blijven echter onbekend. Daarom zullen wij de immunologische veranderingen identificeren die plaatvinden na ocrelizumab behandeling in personen met MS alsook de gevolgen voor het COVID-19 beleid. Hiervoor zullen we bloedstalen analyseren van personen met MS voor, na 6 en 12 maanden van ocrelizumab behandeling en na het onderbreken van de behandeling tijdens de COVID-19 pandemie. Dit onderzoek zal ons meer inzicht geven in het werkingsmechanisme van ocrelizumab en zal een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van anti-SARS-CoV-2 vaccinatiestrategieën voor ocrelizumab-behandelde personen met MS.

Periode

01 januari 2021 - 30 juni 2023