Project R-11595

Titel

Benigne paroxysmale positive vertigo: prevalentie, incidentie en impact op balans, gang en valincidenten in woonzorgcentra. (Onderzoek)

Abstract

BPPV is een goedaardige aandoeningen van het evenwichtsorgaan, gelokaliseerd in het binnenoor, waarbij calciumkristallen loskomen en vervolgens vrij bewegen in de vloeistof van het binnenoor. Tijdens bepaalde houdingsveranderingen of hoofdbewegingen zorgen deze bewegende calciumkristallen voor duizeligheid en evenwichtsproblemen. De algemene doelstelling van het onderzoek is om de prevalentie van BPPV te bepalen bij ouderen in woonzorgcentra. Daarnaast willen we onderzoeken of er een verschil is in algemene karakteristieken, fysieke activiteit en valrisico tussen bewoners met of zonder BPPV. Tot nu toe werd de prevalentie van BPPV nog nooit onderzocht in woonzorgcentra. Toch ligt het valrisico 3 keer hoger in woonzorgcentra dan bij de thuiswonende populatie. De incidentie van BPPV neemt toe met de leeftijd, ondanks een daling van de rapportage van het typische symptoom "vertigo" (ook wel draaiduizeligheid genoemd). De symptomen die voornamelijk vermeld worden door deze doelpopulatie zijn duizeligheid en evenwichtsproblemen. De mogelijke negatieve consequenties van BPPV zijn een hoger valrisico, gang problematiek, evenwichtsproblemen en een sedentaire levensstijl. Dit kan leiden tot verhoogd risico op fracturen (en dus hospitalisatie), depressie, verminderde kwaliteit van leven en een verhoogde mortaliteit. Deze gevolgen hebben ook een cruciale economische impact op de gemeenschap. Een snelle diagnose en behandeling is dus noodzakelijk om deze negatieve gevolgen te vermijden. Echter, het continue uitvoeren van vestibulaire testen is niet aangewezen. Door de specifieke waarschuwingstekens van BPPV bij ouderen te detecteren, kan zo geselecteerd worden bij welke bewoners vestibulaire testen aangewezen zijn. Een correcte diagnose stellen van BPPV is noodzakelijk voor het uitvoeren van een correcte behandeling en het al dan niet genezen van de aandoening en de daarbij horende symptomen verminderen. De informatie die uit dit onderzoek bekomen wordt, kan bijdragen tot het verbeteren van de kennis over de prevalentie van BPPV in de woonzorgcentra, alsook de invloed ervan op fysieke activiteit, mentale gezondheid en valrisico. Bijkomend kan hieruit een richtlijn ontwikkeld worden waarin waarschuwingstekens opgesomd staan, waaruit je dan een preselectie kan maken bij wie het aangewezen is om een vestibulaire test uit te voeren om de aanwezigheid van BPPV na te gaan.

Periode

01 december 2019 - 31 oktober 2020