Project R-13898

Titel

Wijkverbetering Waterschei (Onderzoek)

Abstract

Sinds het einde van de beperkingen op de mobiliteit van Bulgaarse werknemers binnen de EU in 2014 vinden steeds meer Bulgaren hun weg naar Genk, waar ze de grootste groep instromers vormen. Met het project 'Wijkverbetering Waterschei', gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, wenst de Stad Genk om inzicht te krijgen in de migratieredenen van deze diverse groep (waaronder Turkse Bulgaren en Roma) en de structuur van haar sociale netwerken. De Stad Genk wenst meer informatie rond de aard en de structuur van deze migratiestroming om haar werking en dienstverlening erop beter af te stemmen. Het onderzoek zal op basis van deskonderzoek en een diepteinterviews met migranten en dienstverleners uitgevoerd worden.

Periode

04 april 2023 - 31 oktober 2025