Project R-12232

Titel

Het modelleren van de effecten van mycorrhiza fungi op koolstofsequestratie processen in de bodem. (Onderzoek)

Abstract

Het onvoldoende begrijpen van de processen voor koolstofvastlegging in de bodem is een belangrijke beperking met betrekking tot onze kennis over de fundamentele principes van de biogeochemische cycli op aarde. Koolstoftransformaties in de bodem worden sterk beïnvloed door mycorrhiza, plant-schimmel-symbiosen die voorkomen bij zo goed als alle plantensoorten op aarde. De omvang van de effecten van verschillen tussen mycorrhiza-vegetatietypen op de koolstofcyclus in de bodem wordt echter slecht begrepen. Het overkoepelende doel van mijn doctoraatsproject is om de bijdrage van mycorrhiza aan koolstofaccumulatieprocessen in de bodem op wereldwijde schaal kwantitatief te bepalen. In de eerste jaren van mijn doctoraatsonderzoek heb ik het prominente model voor koolstofvastlegging in de bodem, Yasso, geherformuleerd en opnieuw geparametriseerd, waardoor het de effecten van mycorrhiza op koolstofreservoirs in de bodem mechanistisch kan verklaren via twee hoofdroutes: (1) door het modificeren van de ontbindingsomgeving van plantenstrooisel; en (2) door koolstof te verschaffen aan het afbraakproces via afbraak van mycorrhiza-schimmelmycelium. Ik zal deze 1-jarige doctoraatsbeurs gebruiken om de hypothese te toetsen dat de impact van verschillende mycorrhiza-vegetatietypen op de koolstofaccumulatie in de bodem een omvang heeft die vergelijkbaar is met de impact van de netto primaire productie en het klimaat. Om dit te doen zal ik (1) het gemodificeerde Yasso-model koppelen aan globale data van primaire vegetatieproductie en globale verspreiding van mycorrhizavegetatietypen, en (2) mijn voorspellingen verifiëren door middel van de data van klimaateffecten op vegetatiefunctionaliteit beschikbaar uit het onderzoek in de Ecotron van de Universiteit Hasselt en de ANaEEinfrastructuren.

Periode

01 december 2021 - 30 november 2022