Project R-12033

Titel

Het MIF-CD74 systeem als drijvende kracht van pro- inflammatoire B-cel responsen na een traumatisch ruggenmergletsel. (Onderzoek)

Abstract

Traumatische ruggenmergschade veroorzaakt onomkeerbare schade aan het zenuwweefsel, wat kan leiden tot verlamming en gevoelsverlies. Bovendien veroorzaakt ruggenmergschade een auto-reactieve ontstekingsreactie, wat leidt tot bijkomende schade tijdens een secundaire fase. Recent werd aangetoond dat B-cellen een belangrijke rol spelen bij deze ontstekingsreactie na ruggenmergschade. De onderliggende mechanismen van deze B-cel responsen zijn nog niet gekend. Preliminaire resultaten van mijn onderzoeksgroep wijzen op een rol voor CD74 en macrofaag migratie inhibitoire factor (MIF) in deze B-cel responsen na ruggenmergschade. Het doel van dit project is het ontrafelen van de betrokkenheid van het MIF-CD74 systeem in de B-cel responsen en secundaire neurodegeneratie na ruggenmergschade. Het MIF-CD74 systeem wordt bestudeerd in perifeer bloed, ruggenmergvocht en ruggenmergweefsel van patiënten met ruggenmergschade, en wordt gecorreleerd met klinische, inflammatoire en neurodegeneratie parameters. Dan wordt het effect van activatie en inhibitie van het MIF-CD74 systeem op de B-cel functie onderzocht door in vitro analyse van primaire humane B-cellen. Validatie van de bevindingen gebeurt in een contusie muismodel voor ruggenmergschade. Door meer kennis te vergaren over de rol van het MIF-CD74 systeem in de verstoorde B-cel reacties na ruggenmergschade wordt ook meer inzicht verkregen in de onderliggende ziekteprocessen. Dit is noodzakelijk om te komen tot nieuwe targets voor therapie.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025