Project R-12218

Titel

The Breathe-(H)IT trial: Een multimodaal hoog intensief trainingsprogramma ter verbetering van diafragmafunctie bij personen met chronische lage rugpijn. (Onderzoek)

Abstract

Internationale richtlijnen rond chronische niet-specifieke lage rugpijn (CNSLRP) bevelen oefentherapie aan als primaire behandeling. De oefenintensiteit is hierbij een cruciale factor. Zo leidt multimodale hoog intensieve training (HIT) tot grotere verbeteringen in functionele beperking en cardiorespiratoire fitheid vergeleken met matig intensieve training (MIT) bij personen met CNSLRP. De onderliggende mechanismen voor de meerwaarde van HIT blijven echter onbekend. CNSLRP wordt geassocieerd met stoornissen in diafragmafunctie, aangezien het diafragma niet alleen een belangrijke ademhalingsspier is, maar ook een essentiële rol speelt bij posturale controle. Posturale controle speelt op zijn beurt een cruciale rol bij de ontwikkeling en het in standhouden van CNSLRP. Daarom is het doel van dit project om onderzoek te doen naar: 1) de effecten van HIT in vergelijking met MIT op diafragmakracht, -uithouding, -vermoeidheid en -activatie, 2) in welke mate veranderingen in diafragmafunctie een verband hebben met veranderingen in cardiorespiratoire fitheid, posturale controle, pijn en functionele beperking, 3) in welke mate depressieve stemming en angst de effecten van HIT op diafragmafunctie modereren. Er zal een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek worden uitgevoerd met een langdurige follow-up bij 64 personen met CNSLRP. Zo willen we de werkingsmechanismen van HIT bij CNSLRP ontrafelen om in de toekomst het zorgpad van deze dure en vaak voorkomende aandoening te optimaliseren.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025