Project R-12101

Titel

Opmaak van een kerkenbeleidsplan en voeren van een participatief traject rond de neven- of herbestemming van de kerken van de gemeente Lummen

Abstract

De gemeente Lummen wenst een kerkenbeleidsplan te laten opstellen, met daarin een langetermijnvisie voor de vijf parochiekerken. Het geüpdatet kerkenbeleidsplan dient een gedragen plan te zijn, gedragen door de lokale gemeenschap (waaronder burgers, scholen, en verenigingen), de gemeenteraad, het pastorale team, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, en ook enkele bovenlokale instanties. Een participatief traject met de lokale gemeenschappen, het lokale bestuur, en de kerkbesturen vormt de basis voor het gedragen kerkenbeleidsplan. Het plan zal functioneren als strategische toekomstvisie en geïntegreerd worden in het verdere beleid van de gemeente. De UHasselt werkt samen met Parcum.

Periode

01 juli 2021 - 30 juni 2022