Project R-12269

Titel

Leeftijdsgebonden veranderingen in cerebellaire inhibitie en de gevolgen voor motorische controle (Onderzoek)

Abstract

Veroudering wordt gekarakteriseerd door veranderingen in de structurele, functionele en biochemische hersenintegriteit, die vaak gepaard gaan met beperkingen in motoriek en motorisch leren. Cerebellaire (CB) integriteit is een belangrijke voorspeller van de motorische functie bij ouderen. Tot op heden kreeg het cerebellum slechts beperkte aandacht. Dit project beoogt de relatie te identificeren tussen (1) CB neurometaboliet (GABA) niveaus en leeftijdsgerelateerde achteruitgang in bimanuele coördinatie, (2) leeftijdsgeralteerde afname van bimanuele motoriek en veranderingen in CB–corticale connectiviteit en (3) leeftijdsgerelateerde afname van motorisch leervermogen enerzijds en CB atrofie, GABA niveaus en (modulatie van) connectiviteit anderzijds. Hiertoe zullen gezonde rechtshandige jongeren (n=40, 20–40 jaar) en ouderen (n=40, 60–80 jaar) worden gerekruteerd, de helft van elke leeftijdsgroep zal een 4-daags trainingsprogramma met een complexe bimanuele coördinatietaak uitvoeren (experimentele groep), terwijl de overige 20 een programma volgen dat geen leren vereist (controlegroep). Neurobiologische aspecten met betrekking tot motorische prestatie en leren worden onderzocht met behulp van niet-invasieve hersenstimulatie en multimodale beeldvormingstechnieken. Het doel is bij te dragen aan fundamentele kennis omtrent de neurofysiologie van het verouderende brein en toekomstige trainingsprogramma's die de functionele achteruitgang kunnen verlichten of tegengaan te inspireren.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2023