Project R-11697

Titel

De invloed van sociale contacten op de vermindering van dierlijke eiwitconsumptie. (Onderzoek)

Abstract

Het verminderen van onze dierlijke eiwitconsumptie (DEC) heeft een positief effect op ons klimaat en milieu. Echter, menig beleidsplan is er niet in geslaagd de DEC te verlagen. Bijgevolg is onderzoek nodig naar de drivers van dit soort milieuvriendelijk gedrag. Voorgaande studies bestudeerden louter onze vleesconsumptie en brachten de rol van sociale contacten hierbij niet in rekening. Echter, eten is een sociale activiteit. Ik stel dat de invloed van sociale contacten (sociale invloed) een veelbelovende manier zou kunnen zijn om DEC te verminderen. Bijgevolg is het doel van dit voorstel om sociale invloed (SI) op het verminderen van DEC te onderzoeken. Hiertoe dienen de volgende 3 werkpakketten (WP). In WP1 wordt een conceptueel model opgesteld door eerdere literatuur te integreren en wordt de relatie tussen SI en DEC geschat (PLS-SEM) met inbegrip van moderators en mediators. In WP2 ga ik na of de invloed van SI vermengd is met een selectie-effect. Hiertoe introduceer ik stochastic actor-based models (SABM) in studies naar milieuvriendelijk gedrag. Tot slot schat ik in WP3 het causale effect van SI op DEC door middel van het ontwerpen en uitvoeren van een randomized controlled trial (RCT) experiment in samenwerking met ProVeg. De 3 WP dragen bij aan het reduceren van DEC, en bijgevolg de verduurzaming van ons voedselsysteem, doordat ze de mechanismes achter DEC reductie onderbouwen en diens effect aantonen.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024