Project R-12265

Titel

Het integreren van tactische en operationele beslissingen in thuisverpleging (Onderzoek)

Abstract

Thuiszorg kan worden gedefinieerd als zorgverleners die patiënten bezoeken volgens vooraf gedefinieerde schema's om medische diensten te verlenen aan huis. Het handhaven van een duurzaam en effectief zorgstelsel is een grote uitdaging als gevolg van twee trends: beperkte middelen en toenemende vraag. Als reactie op deze trends en toenemende concurrentiedruk moeten zorgverleners manieren ontdekken om kosten te verlagen en productiviteit te verhogen door hulpbronnen te optimaliseren. Hierdoor is het toepassen van technieken uit operationeel onderzoek veelbelovend. Een aspect met veel ruimte voor verbetering is het integreren van verschillende besluitvormingsniveaus. Het doel van dit project is om modellen te ontwikkelen die het mogelijk maken om betere beslissingen te nemen over de dimensionering van het personeel door rekening te houden met de implicaties op roostering, clustering, planning en routering. Ten eerste draagt dit project bij aan academisch onderzoek door innovatieve modellen, algoritmen en oplossingstechnieken voor te stellen (academische bijdrage). Op deze manier zullen de voordelen van een geïntegreerde aanpak worden gekwantificeerd en zullen managementinzichten worden verschaft die de uitdagingen waarmee de thuiszorg industrie wordt geconfronteerd, aanpakken. Hierdoor kan de bedrijfsvoering efficiënter georganiseerd worden (economische bijdrage), wat ook de zorgverleners en patiënten ten goede komt (sociale & maatschappelijke bijdrage).

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2023