Project R-11725

Titel

Rittenplanning in stadsdistributie. (Onderzoek)

Abstract

In dit doctoraat wordt onderzocht hoe de logistieke efficiënte verbeterd kan worden door beslissingen met betrekking tot voorraad en rittenplanning gezamenlijk te nemen. Dit refereert naar het Inventory Routing Problem (IRP). De focus ligt op het voorstellen van heuristische oplossingsmethodes om dergelijke optimalisatieproblemen op te lossen in een stadscontext. Daarom zullen specifieke kenmerken van stadsdistributie in algemene IRP modellen worden geïntegreerd, zoals tijdsvensters, meerdere voertuigtrips, en een heterogene vloot. Verder zal onderzocht worden hoe samenwerkingsvormen tussen meerdere partijen kunnen leiden tot een efficiëntere stadslogistiek.

Periode

16 januari 2020 - 30 april 2020