Project R-12352

Titel

De doeltreffendheid en kosteneffectiviteit van verschillende levensstijlveranderingen die zorgen voor een reductie van NAFLD

Abstract

Dit is een Vlaamse, gecontroleerde gerandomiseerde studie (RCT) (steekproefgrootte van n=300). Patiënten die reeds gescreend zijn op Niet-Alcoholische Vette Leverziekte (NAFLD) in verschillende grote huisartsenposten in regio Limburg (SCREEFLAN, NCT04647409) en voldoen aan de inclusiecriteria van de studie worden gevraagd deel te nemen aan deze RCT. Daarnaast worden ook patiënten die zich met NAFLD presenteren op de dienst Gastro-enterologie in Ziekenhuis Oost- Limburg, Genk gevraagd om deel te nemen aan de RCT. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, gediagnosticeerd zijn met NAFLD aan de hand van CAPTM (>215 dB/m) zoals gemeten door het FibroScan® toestel, in staat zijn om het informatieblad te begrijpen, bereid zijn om het studieprotocol na te leven en in staat zijn om geïnformeerde toestemming te geven in het Nederlands. De interventie bestaat uit een gecontroleerde follow-up van NALFD patiënten gedurende één jaar met een focus op het Mediterrane dieet en lichaamsbeweging. Er is een persoonlijke follow-up met een leefstijlcoach in de ene groep, terwijl de andere groep aan zelfmonitoring doet met behulp van een applicatie. Standaard zorg zal worden gebruikt om beide interventie armen te vergelijken. Dit houdt in dat het Mediterrane dieet wordt aanbevolen samen met extra lichaamsbeweging zonder permanente en gecontroleerde opvolging. Consultatie van een diëtist wordt aanbevolen maar slechts twee keer per jaar vergoed. Er wordt een significante vermindering van levervet verwacht in beide interventiegroepen in vergelijking met de controle groep. De mindering in levervet zorgt voor een reductie in het risico op complicaties en comorbiditeiten zoals hart- en vaatziekten en type 2 diabetes mellitus. Daarnaast wordt een toename in kwaliteit van leven verwacht en zal kosteneffectiviteit tussen de drie armen worden bepaald.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025