Project R-12313

Titel

MACSiMiSE-BRAIN: Metformin Add-on Klinische Studie bij Multiple Sclerose voor Evaluatie van Brein Remyelinisatie en Neurodegeneratie (Onderzoek)

Abstract

Multiple sclerose is een chronische neuroinflammatoire en neurodegeneratieve ziekte die leidt tot focale en diffuse schade van de myeline schede en axonen in het centraal zenuwstelsel. Pathofysiologisch spelen zowel adaptief als aangeboren immuunsysteem een rol in het inflammatoire proces, terwijl mitochondriale dysfunctie, oxidatieve stress en falen van remyelinisatie de belangrijkste mechanismen zijn van chronische neurodegeneratie. Ondanks de beschikbare ziekteremmende behandelingen die gericht zijn op het immuunsysteem, bouwen patienten nog steeds handicap op waardoor hun ziekte progressief is. Helaas bestaan er geen neuroprotectieve of remyeliniserende middelen als behandeling voor progressieve MS. Medicijnen om ziekteprogressie in MS aan te pakken zijn dus een belangrijke nood. Dit in gedachten houdend, is metformine een zeer interessant medicijn om verder te onderzoeken als een neuroprotectieve en remyeliniserende behandeling in MS patienten. Verschillende preklinische studies in diermodellen van MS hebben aangetoond dat metformine zowel anti-inflammatoire, neuroprotectieve als remyeliniserende eigenschappen bezit. Een klinische studie met metformine in een klein aantal MS patienten toonde geen significante nevenwerkingen. Aangezien metformine beschikbaar is als generisch middel en de prijs erg laag is (0.10 eurocent per tablet), hebben farmaceutische bedrijven geen interesse in het sponsoren van klinische studies met dit middel. Echter, de winst voor patienten en de maatschappij kan zeer groot zijn. Met deze multicentrische, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde (C) klinische studie zullen we bewijs leveren dat metformine (I) neuroprotectieve en remyeliniserende effecten heeft in MS patienten (P) via meting van klinische en MRI uitkomsten (O).

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025