Project R-11732

Titel

Mentale gezondheid in de context van het bedrijfsleven. (Onderzoek)

Abstract

Stress en mentale gezondheidsproblemen zijn alomtegenwoordig in de huidige samenleving. Het aantal depressies is wereldwijd gestegen met een factor 10 over de laatste 50 jaar (Diener & Seligman, 2004), wat depressies de 3de belangrijkste niet-dodelijke ziekte maakt bij vrouwen en de 5de belangrijkste bij mannen (James et al., 2018). Ondanks deze enorme stijging in mentale gezondheidsproblemen doorheen de jaren, wordt hier echter te weinig rekening mee gehouden in bedrijfsbeslissingen volgens Diener en Seligman (2004). Meerdere onderzoekers hebben namelijk aangetoond dat het welzijn van werknemers een belangrijke invloed heeft op een reeks van economische parameters zoals job tevredenheid, productiviteit en werkloosheid (Faragher et al., 2005; Judge et al., 2001; Lerner et al., 2004). Voorgaand onderzoek kwam reeds tot de conclusie dat onder meer bedrijfsveranderingen (Dahl, 2011), job karakteristieken (Karasek, 1979) en de industrie van tewerkstelling (Johnson et al., 2005) gelinkt zijn aan de mentale gezondheid van werknemers. Er zijn echter veel bedrijfsprocessen en -kenmerken waar deze analyse nog niet voor is gebeurd. In deze doctoraatsstudie worden drie specifieke bedrijfsprocessen en -kenmerken onder de loep genomen in functie van mentale gezondheid van werknemers. Meer specifiek gaat het effect van mergers & acquisitions, outsourcing en offshoring en het type van arbeidscontracten bestudeerd worden.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024