Project R-12657

Titel

De fysiologische en economische impact van groene ruimte in de buurt op stress, gedragsontwikkeling, en het mentale welzijn van kinderen (GreenBrain) (Onderzoek)

Abstract

Onderzoek toont aan dat meer en betere groene ruimte in de lokale omgeving positieve effecten heeft op degeestelijke gezondheid en het welzijn. Wij en anderen hebben aangetoond dat groene ruimte in de buurt ook deneurologische ontwikkeling van kinderen kan verbeteren. Het beschikbare bewijs voor een dergelijk effect op hetemotioneel welzijn, stress, gedrag en levensvoldoening bij kinderen is echter nog steeds schaars. Bovendien zijnde mechanismen die ten grondslag liggen aan het verband tussen groene ruimte en gezondheid, en debijbehorende economische waarde tot op heden grotendeels onontgonnen, vooral voor kinderen. We zullendaarom de impact van groene ruimte op emotioneel welzijn, stress en socio- emotionele functie bij kinderenevalueren, inclusief de rol van epigenetica en fysieke activiteit als potentië le onderliggende mechanismen, en dezeimpact in monetaire termen waarderen. GreenBrain integreert een uitgebreide reeks indicatoren van blootstellingaan groene ruimte koppelen aan biologische merkers van stress en verschillende indicatoren van geestelijkegezondheid en zal deze verbanden met de Life Satisfaction Approach in economische termen omzetten. Alszodanig zal GreenBrain nieuwe en belangrijke inzichten genereren in de mechanismen die de impact van groeneruimte op geestelijke gezondheid en welzijn verklaren en in de economische waarde van deze impact.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2025