Project R-12604

Titel

Rittenplanning met locatie-selectie en voorraadbeperkingen (Onderzoek)

Abstract

Rittenplanningsproblemen zijn een van de meest bestudeerde problemen in operationeel onderzoek door hun inherente complexiteit en hun relevantie in tal van (logistieke) bedrijfsprocessen. Dit project focust op rittenplanningsproblemen waarbij goederen tussen hun individuele oppik- en afleverlocatie moeten worden getransporteerd. Huidige studies veronderstellen dat de respectievelijke locaties reeds vooraf bepaald zijn en dat voldoende voorraad beschikbaar is op de oppiklocaties. Echter, in meerdere praktische situaties is de locatie waar goederen opgepikt moeten worden deel van het beslissingsproces en hebben oppiklocaties vaak een beperkte voorraad. In dit project wordt onderzocht hoe beslissingen over de selectie van oppiklocaties en rittenplanning gezamenlijk genomen kunnen worden, en wat het voordeel van dergelijke geïntegreerde beslissingen is.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2025