Project R-12611

Titel

Het schatten van de cross-ratio functie met Bernstein veeltermen (Onderzoek)

Abstract

De cross-ratio functie (CRF) is een veelgebruikte lokale afhankelijkheidsmaat om de associatie tussen variabelen, zoals infectietijden of overlevingstijden, te beschrijven. De CRF is een verhouding van conditionele hazard functies en kan geschreven worden in termen van (eerste en tweede orde afgeleiden van) de gezamenlijke overlevingsfunctie van deze variabelen. In de literatuur werden reeds (niet)parametrische schatters voor de CRF voorgesteld in de context van bivariate rechts gecensureerde tijd-tot-event gegevens. Deze bestaande schatters zijn ofwel gebaseerd op strenge parametrische aannames wat betreft de onderliggende associatiestructuur (met betrekking tot copula familie of frailty verdeling) van deze variabelen, ofwel zijn deze praktisch onbruikbaar door hun ruw gedrag. Het project beoogt (i) het ontwikkelen van een nieuwe flexibele schatter voor de CRF, gebaseerd op Bernstein veeltermen, en het onderzoeken van zowel de eindige steekproef eigenschappen (in simulatie studies) als de asymptotische verdeling wanneer censurering aanwezig is in de gegevens; (ii) het voorstellen van een nieuwe schatter die de problemen aan de rand van het domein oplost, als (iii) het voorstellen van een data-gestuurde keuze voor de bandbreedte (van de kernfunctie) en orde (van de Bersntein veeltermen). Dit project werpt een nieuwe blik op het schatten van de CRF en draagt bij met nieuwe statistische methodologie.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2025