Project R-11795

Titel

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor het project Milieu en Gezondheid. Project uitgevoerd tussen UA, KUL, UH, UGent, VUB, VITO en PIH. (Onderzoek)

Abstract

De doelstelling van dit Project Milieu en Gezondheid dat uitgevoerd wordt in 2021 is het bijdragen tot en afstemmen met het werkprogramma van het Europese Horizon 2020 project HBM4EU

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2021