Project R-11970

Titel

Zorgzaam met materie, naar nieuwe artistieke vormen van samenzijn

Abstract

Application form PhD MAD-Research – Arts, Media, and Culture 4 Het feit dat de mensheid met uitsterven wordt bedreigd als gevolg van haar uitbuitende activiteiten ten koste van het niet-menselijke, heeft zowel in de kunsten als in de sociale wetenschappen tot urgente vragen geleid. Gesitueerd tussen discoursen in het Nieuwe Materialisme en het Antropoceen, stelt dit onderzoek nieuwe overlevingsmogelijkheden voor om onze relatie met het niet-menselijke te heroverwegen. Binnen dit onderzoek schuif ik een kunstpraktijk naar voor die een meer inclusieve benadering van het nietmenselijke onderzoekt. Door middel van sculpturen en in situ interventies zoek ik naar verwikkelingen tussen de cycli van ons bestaan en de cycli van de materialen die ons omringen. Mijn belangrijkste stelling is dat alleen door het onthullen van een affectieve intimiteit tussen mens en niet-mens, een empathische relatie mogelijk wordt die ons in staat stelt te erkennen dat het menselijke en het nietmenselijke bepaalde kwetsbaarheden delen. Hoe kan een artistieke strategie een dergelijke affectieve intimiteit blootleggen en ons leren denken met en door materie, waardoor we een bredere notie van zorg en nieuwe vormen van verbondenheid kunnen ontwikkelen? Als artistieke output zal ik affectieve assemblages ontwikkelen: kunstwerken waarin affectieve en transformatieve gedragingen tussen materialen worden getoond als niet-menselijke affectieve gedragingen, als empathische relaties en vormen van zorgzaamheid tussen materiële entiteiten. Ten slotte zal ik via de Hybride Tuin, die wordt opgevat als een immersieve gemeenschappelijke omgeving waar affectieve assemblages zullen interageren met de bezoeker en de openbare ruimte, onderzoeken op welke manier dergelijke interacties aanleiding kunnen geven tot een ethische benadering van niet-exploitatieve verbondenheid tussen de menselijke en de niet-menselijke wereld.

Periode

01 september 2021 - 31 augustus 2025