Project R-2101

Titel

SOL-GEL SYNTHESE VAN MULTIFUNCTIONELE TITANATEN, STANNATEN, ZIRCONATEN EN HAFNATEN. ONDERZOEK VAN OPTISCHE EN ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Abstract

De onderzochte multimetaaloxide materialen (aardalkalimetaal titanaten, stannaten, zirconaten en hafnaten, en hun met lanthanide gedoteerde vormen) vertonen interessante luminescentie en specifieke diëlektrische eigenschappen, met toepassingen in flat-panel displays, communicatie-apparaten via microgolffrequenties... Deze materialen zullen via diverse zacht-chemische syntheseroutes, zoals hydrolyse-condensatie van anorganische precursoren (sol-gel) of hydrothermale reacties, bereid worden in de vorm van fasezuivere conventionele én nanometerschaal keramieken zowel als dunne films op substraten. De materiaalkundige en functionele eigenschappen, zoals deeltjesgrootte, kristallijne fase, morfologie, oppervlakte-ruwheid, optische en (di)ëlektrische eigenschappen zullen gekarakteriseerd worden en vervolgens geoptimaliseerd worden via controle over de synthesemethode en depositie-omstandigheden.

Periode

01 januari 2010 - 31 mei 2014