Project R-12280

Titel

Bepalen van de biodiversiteit van macro-invertebraten op groendaken. (Onderzoek)

Abstract

Verstedelijking vormt een grote bedreiging voor de biodiversiteit op globaal niveau. Groendaken worden algemeen beschouwd als een van de beste manieren om dit verlies aan habitat voor soorten die in stedelijke gebieden leven tegen te gaan. Er is tot dusver nog geen grondig onderzoek gedaan in Vlaamse condities naar de biodiversiteit van groendaken, dit is echter hoognodig om het gebruik van groene daken in Vlaanderen te stimuleren. Onze studie zal als eerste een overzicht geven van de totale biodiversiteit van groendaken in Vlaanderen. We zullen in detail de bovengrondse en ondergrondse macro-invertebraten gemeenschappen en hun functionele rol beschrijven. Verder zullen we de ecologische waarde van stedelijke groendaken voor het behoud van inheemse bestuivers in Vlaanderen in kaart brengen. Daarnaast zullen we deze daken vergelijken met alreeds bestaande resultaten van andere groene plekken op de grond en onze eigen resultaten van staalnamen op groene plekken vlakbij.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2023