Project R-12223

Titel

Mechanische en functionele performantie van structurele hybride hout-fotovoltaïsch glasgevelsystemen (Onderzoek)

Abstract

In dit project wordt de structurele en functionele performantie van hybride hout-fotovoltaïsch glasgevelsystemen onderzocht. Traditioneel wordt de horizontale stabiliteit van houtskeletstructuren, de zogenaamde schrankweerstand, verzekerd door niet-transparante panelen of stalen windverbanden. In dit project wordt echter structureel glas gebruikt als schrankend element, wat leidt tot een zeer transparante hout-gebaseerde draagstructuur. Er wordt zelfs een stap verder gegaan door ook fotovoltaïsche modules op te nemen in de beglazing. Het glas fungeert zo niet langer als passief element in het gevelsysteem, maar neemt zowel een structurele als functionele rol op. Omdat het glas wordt blootgesteld aan hogere krachten, worden ook de PVmodulelaminaten onderworpen aan grotere spanningen en rekken, waardoor een grondig onderzoek zich opdringt naar de duurzame functionaliteit van deze laminaten onder zulke omstandigheden. Er wordt hiervoor een gecombineerde numerieke-experimentele aanpak gehanteerd in dit onderzoek, waarbij zowel het structureel als het functioneel gedrag van het innovatieve hybride systeem wordt onderzocht. De hieruit volgende resultaten worden vertaald naar praktische ontwerprichtlijnen en berekeningsmethoden.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025