Project R-11963

Titel

'Voorbij de ont-toekomstigheid van moderniteit's 'defuturing': een dekoloniale duurzaamheid voor lokale biobased architectuur' (Onderzoek)

Abstract

Postkoloniale theorie is onlangs het discours van de theoretische architectuur binnengedrongen, waar een begrip voor ruimtelijke en sociale processen in een relationele benadering is ontstaan [7]. De architectuurpraktijk moet zijn betrokkenheid bij het kolonialisme nog erkennen en een postkoloniale kritiek aannemen: Modernisme en zijn ambities beïnvloeden nog steeds de gebouwde omgeving [6] [7]. Moderniteit's Verlichtings visie leidde de wereld naar een vermindering aan mogelijke toekomsten [17]. Het begrijpen van de 'defuturing' van kolonialisme als het vermogen van moderniteit om niet-duurzame werelden te creëren, is een kans om duurzaamheid te verbeelden als een middel om die defuturing te bestrijden en zo de architectuurpraktijk een instrument te geven om te dekoloniseren. Voortbouwend op het theoretisch kader van dekoloniale theorie en postkoloniale ecologie [4] zal ik een model ontwikkelen voor een duurzame en dekoloniale praktijk in de architectuur, die niet terugvalt op ongelijke structuren van (neo) koloniale macht. Deze onderzoeksinteresses worden voorgesteld in de context van postdoctorale Building Beyond Borders en master Studio Global Perspectives, educatieve programma's van de Universiteit Hasselt, om bij te dragen tot de creatie van een cross-cultureel leerplatform om een nieuwe dekoloniale epistemologie voor lokale biobased duurzame architectuur op te bouwen.

Periode

01 november 2021 - 01 november 2021