Project R-13191

Titel

"Centre of Excellence Inclusief Gendergelijkheid in Onderzoek en Innovatie: Kenniscreatie en Samenwerkingsinitiatieven" (Onderzoek)

Abstract

INSPIRE wil het duurzame kenniscentrum van Europa zijn, dat wereldwijd bekend staat om de kwaliteit van zijn onderzoek en analyse van inclusieve gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Het brengt baanbrekende kennis, ambitieuze beleidsbenaderingen en innovatieve praktijken samen om wetenschappers, gelijkheidsdeskundigen, praktijkmensen en opleiders een toegangspoort te bieden voor het verbinden en delen van middelen, het gezamenlijk creëren van nieuwe middelen en het leggen van strategische verbanden met openbare en particuliere instellingen ten behoeve van de Europese onderzoeksruimte. Het ambitieuze onderzoeksprogramma INSPIRE ontwikkelt nieuwe, relevante indicatoren voor de ontwikkeling van inclusieve Gender Equality Plans (GEP's), voert een GEP-monitoringonderzoek uit in heel Europa en identificeert belangrijke configuraties van het slagen en falen van GEP's. Het zal belangrijke kennisleemtes opvullen door casestudies over intersectioneel beleid, waarbij veelbelovende praktijken in innovatiebeleid op basis van gender worden geïdentificeerd. INSPIRE versterkt de kennisbasis voor geïnformeerde beleidsvorming en betrekt besluitvormers op zinvolle wijze bij beleid en O&I-financiering om de toekomst vorm te geven. INSPIRE rekent op 4 kennis- en ondersteuningscentra Knowledge & Support Hubs (KSH's) onder leiding van vooraanstaande academici en gerenommeerde praktijkmensen in heel Europa om baanbrekende kennis te ontwikkelen over duurzame verandering, bredere participatie, intersectionaliteit en bevordering van innovatie en verandering. Deze KSH's zullen steun verlenen aan 12 praktijkgemeenschappen (waarbij meer dan 95 instellingen betrokken zijn) om de uitvoering van GEP's te vergemakkelijken en samenwerking te bevorderen voor de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve praktijken, opleidingen op maat en Europese gegevensverzameling. INSPIRE zal de verschillen tussen de lidstaten verkleinen en de Europese Onderzoeksruimte versterken door zijn verspreide aanpak, waarbij kennis, knowhow en nieuwe kansen voor meer open en inclusief onderzoek en innovatie in heel Europa worden verspreid

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2025