Project R-11868

Titel

Effect van de veranderingen in het aardsysteem op de biodiversiteit, de biogeochemische cycli en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten. (Onderzoek)

Abstract

Nadia werkt op het snijpunt van ecologie en milieuwetenschappen. Haar onderzoek is gericht op het verkrijgen van een kwantitatief, procesmatig begrip van de dynamiek van natuurlijke ecosystemen langs natuurlijke en door de mens veroorzaakte gradiënten van milieustress, met een bijzondere nadruk op klimaatverandering. Daarom spitst haar onderzoek zich toe op interacties tussen planten en bodemmicro-organismen, hun verbanden met de boven- en ondergrondse biodiversiteit en hun impact op biogeochemische cycli en de verlening van daarmee samenhangende ecosysteemdiensten.

Periode

01 mei 2021 - 30 april 2026