Project R-11880

Titel

Risico's van nieuwe tendensen betreffende materialen en voorwerpen in contact met voeding (Onderzoek)

Abstract

Door de constante druk van consumenten en autoriteiten om het gebruik van fossiel plastic te verminderen, wordt de FCM-industrie (Food-Contact-Materials) gedwongen om vervangende materialen te ontwikkelen. Hoewel deze vervangende materialen milieuvriendelijk moeten zijn, moeten ze ook veilig zijn voor de consument. FCM, samengesteld uit grondstoffen gewonnen uit biomassa, kunnen namelijk zowel verontreinigingen bevatten die uit de ruwe producten zijn geëxtraheerd (bv. residuen van bestrijdingsmiddelen, metalen) als procesverontreinigingen (bv. acrylamide) of andere componenten (bv. nanodeeltjes). Velen van hen kunnen worden geclassificeerd als CMR en/of (mogelijke) hormoonontregelaars. Als alternatief kan verpakkingsafval ook worden verminderd door voedsel in bulk te verkopen. Klanten gebruiken vaak hun eigen containers om het voedsel in te kopen en op te slaan, wat de inschatting van de mogelijke risico's bemoeilijkt. Beide trends hebben gemeen dat ze een allergeen risico kunnen vormen. Terwijl voor vervangende materialen het risico meestal verband houdt met de uitgangsmaterialen, zijn de allergene risico's van bulkverkoop gericht op mogelijke kruisbesmetting en toegankelijkheid / traceerbaarheid van allergeeninformatie in de hele toeleveringsketen. In deze studie worden de nieuwe trends met betrekking tot FCM en hun mogelijke gezondheidsrisico's voor de consument onderzocht. Eerst zal een diepgaand marktonderzoek worden uitgevoerd om alle nieuwe trends (d.w.z. vervangende materialen en bulkverkoop) die al op de markt of in de pijplijn aanwezig zijn, in kaart te brengen. De resultaten worden verzameld in een matrix die zal dienen voor de selectie van de FCM-monsters. Vervolgens worden de (potentiële) migranten geïdentificeerd met behulp van zowel gerichte als niet-gerichte analytische methoden. Ook zal de aanwezigheid van nanodeeltjes worden geëvalueerd door middel van analytische transmissie-elektronenmicroscopie (TEM). Nadien zal het gevaar (d.w.z. CMR en/of hormoonverstorende eigenschappen) van de geïdentificeerde migranten worden gekarakteriseerd op basis van literatuurgegevens en door het gebruik van in sillico tools (bv.VEGA Toolbox, Derek Nexus). Ten slotte zal de allergeniciteit met betrekking tot deze nieuwe trends worden geëvalueerd. De resultaten van deze studie zullen de besluitvorming van de Belgische autoriteiten over de mogelijke risico's van deze nieuwe FCM-gerelateerde trends ondersteunen.

Periode

01 december 2021 - 31 mei 2024