Project R-11997

Titel

Directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn: een pragmatische pilootstudie (de Direct-Physio trial) (Onderzoek)

Abstract

Onderzoek toonde aan dat directe toegang tot kinesitherapie en de hiermee gepaard gaande vroegtijdige behandeling van patiënten met lage rugpijn (LRP), resulteert in betere klinische uitkomsten, alsook verminderde gezondheidskosten. Echter, ondanks de beschreven voordelen in de literatuur, is in België de effectiviteit en de impact op de kosten van directe toegang tot kinesitherapie nog niet bestudeerd. Daarom is het doel van deze studie het vergelijken van de (kosten)effectiviteit tussen directe toegang tot kinesitherapie enerzijds en de traditionele zorg door de arts anderzijds voor patiënten met acute LRP. In deze studie worden 600 patiënten met acute LRP (die langer dan 24 uur en minder dan 6 weken duurt) verdeeld over twee groepen (Vlaanderen n=2x150; Wallonië n=2x150). De ene groep zal zich direct wenden tot de kinesitherapeut, zonder doorverwijzing door de (huis)arts. De andere groep volgt het traditionele traject via de (huis)arts. De effecten op pijn, beperking en kosteneffectiviteit zullen geanalyseerd worden aan de hand van vragenlijsten die worden afgenomen vòòr en aan het einde van de behandeling, na 3 maanden , na één en na twee jaar. Primaire uitkomsten zijn pijn en invaliditeit. Secundaire uitkomsten zijn gezondheidseffecten, overtuigingen mbt LRP, levenskwaliteit, patiënttevredenheid, alsook directe zorgkosten, het gebruik van gezondheidszorgmiddelen en kosten die voortkomen uit werkverzuim/werkverlet en productiviteitsverlies. De resultaten van deze studie zullen een antwoord bieden op de (kosten)effectiviteit van directe toegang tot kinesitherapie voor acute LRP. Op lange termijn kan dit uiteindelijk resulteren in een optimalisatie van het zorgpad voor patiënten met acute LRP in België.

Periode

01 mei 2021 - 31 december 2024