Project R-11911

Titel

Het voorspellen van de impact van hittegolven op de stabiliteit van microbiële gemeenschappen (Onderzoek)

Abstract

Micro-organismen in de bodem leveren een belangrijke bijdrage aan ecosysteem processen zoals mineralisatie en de beheersing van pathogenen. In dit project willen we onderzoeken hoe deze micro-organismen reageren op en herstellen van hittegolven, episodes van extreme droogte en hitte. We zullen dit doen door eerst te meten hoe een uitgebreide reeks microbiële soorten onder realistische omstandigheden met elkaar interageren, en dit onder zowel normale als hittegolf-condities. We zullen deze informatie vervolgens gebruiken om een wiskundig model te bouwen dat de effecten van hittegolven op bodemgemeenschappen voorspelt. Het vergelijken van deze voorspellingen met gegevens verkregen uit micro- en macrokosmos-experimenten zal ons leren in hoeverre de stabiliteit van bodemgemeenschappen voor hittegolven voorspelbaar is.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025