Project R-11992

Titel

Meta-onderzoek in financiën: Het opvragen en verbeteren van de kennisbasis ter bevordering van empirisch onderbouwde besluitvorming en beleidsvorming (Onderzoek)

Abstract

Terwijl de geneeskunde een pioniersrol heeft gespeeld bij het toetsen van de betrouwbaarheid van empirisch onderzoek, is onderzoek-op-onderzoek of meta-onderzoek een gebied in de economie dat zich steeds verder uitbreidt. In de financiële wereld is weinig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van empirische bevindingen. Dit is verrassend aangezien, zoals benadrukt door de voorzitter van de American Finance Association (Harvey, 2017), p-hacking een relevant aandachtspunt vormt in finance. Gezien het feit dat empirische inzichten uit het financiële vakgebied dienen als input voor besluitvormers in het bedrijfsleven en bij de overheid is het opbouwen van een betrouwbare evidence base van het grootste maatschappelijke belang. Wij willen eerst de bronnen van fouten in de statistische rapportering onderzoeken en nagaan hoe financiële belangenconflicten en fouten met elkaar in verband kunnen worden gebracht. In een tweede fase willen wij de prevalentie van p-hacking in de financiële wereld kwantificeren en de determinanten ervan in kaart brengen. Ten slotte zullen wij in een derde fase gebruik maken van recente bevindingen op het gebied van extreme-waardeanalyse om nieuwe statistische methoden voor het opsporen van rapporteringsfouten te ontwikkelen.

Periode

01 oktober 2021 - 01 oktober 2021