Project R-11945

Titel

Multi-level en multi-dimensionale internet van drones' samenwerking Aanpak voor Smart City toepassingen. (Onderzoek)

Abstract

Dankzij hun vermogen om interessante objecten en gebeurtenissen te volgen en hun vermogen om unieke realtime weergaven van wegvakken te bieden, worden drones steeds vaker gebruikt in Intelligent Transportation System (ITS) -toepassingen. Om de zeer complexe ITS-taken aan te pakken, stellen verschillende benaderingen deze drones in staat om samen te werken en uiteindelijk doelen te bereiken die verder gaan dan hun individuele capaciteiten. Gezien de dynamiek van transportsystemen en de opportunistische aard van transportdiensten, moeten drones worden gesterkt door intelligente mechanismen die hen in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezamenlijke acties en vervolgens dienovereenkomstig te plannen en te werken. In het kader van samenwerking proberen drones impliciet en / of expliciet passende compromissen te vinden tussen hun eigen doelstellingen en de doelstellingen van peers. Ook hebben drones een aantal autonome mechanismen nodig om de voordelen en voordelen van hun acties te beoordelen en tegelijkertijd te voldoen aan vooraf gedefinieerd gedragsbeleid. In dit onderzoeksproject willen we een nieuwe aanpak voorstellen waardoor drones geïnformeerde en intelligente beslissingen kunnen nemen, terwijl ze samenwerken om doelen te bereiken die hun individuele capaciteiten overstijgen.

Periode

01 oktober 2021 - 31 december 2024