Project R-11947

Titel

Bacteriële endofyten van orobanchaceae en kenmerken van de geïsoleerde stammen. (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksproject onderzoekt de aanwezigheid en rol van nuttige bacteriële gemeenschappen in zaden van parasitaire planten. Van het brede scala aan beschermingsmechanismen hebben de endofytische gemeenschappen een specifieke afweer en gunstige effecten voor planten. Ze kunnen de tolerantie van van hun gastheerplanten tegen verschillende biotische en abiotische stressfactoren, zoals hoge zoutgehalten, hoge temperaturen, hoge concentraties zware metalen en ongunstige klimaatveranderingen, verbeteren. Er werd aangetoond dat zaad-geassocieerde endofyten van bijzonder belang zijn. Het zaad vormt een belangrijke fase in de levenscyclus van een plant. Holoparasitaire Orobanche-soorten uit verschillende geografische locaties zullen worden bestudeerd. Vanwege de verschillende gastheren, ongewone levensstijl, gebrek aan fotosynthese, zijn deze planten interessante en unieke studieobjecten vanuit het oogpunt van wereldwijde biodiversiteit. Het hoofddoel van het project is om het bacteriële microbioom van dergelijke zaden te onderzoeken en om de relaties tussen de isolaten met plantengroeibevorderende effecten en hun rol in de responsen van planten op stress te begrijpen. Bovendien werden de effecten van zulke bacteriën op metabole en fysiologische processen in planten nog niet diepgaand onderzocht. Voor deze doeleinden heb ik gekozen voor cultuurafhankelijke en moleculaire benaderingen die mij in staat stellen om meer informatie te krijgen over deze interacties op cellulair, enzymatisch en genetisch niveau. Een combinatie van de cultuurafhankelijke en moleculaire technieken zal worden toegepast voor de classificatie van de endofytische microbiota (zowel cultiveerbare als nietcultiveerbare) door gebruik te maken van de nieuwe strategieën om de bacteriën van het zaadoppervlak te verwijderen.

Periode

01 juli 2021 - 31 december 2022