Project R-11948

Titel

Eco-fysiologische mechanismen van de invloed van mycorrhizaschimmels op de koolstofcyclus van de bodem. (Onderzoek)

Abstract

De vastlegging van koolstof in de bodem is een belangrijk maar slecht begrepen mechanisme dat een tegenwicht vormt voor de atmosferische CO2-uitstoot en daardoor voor de klimaatverandering. Een gebrekkig inzicht in het koolstofbudget van de bodem is een belangrijke lacune in onze kennis van de fundamentele principes van de biogeochemische kringloop. Een belangrijke biotische factor die bepalend is voor de omzetting van koolstof in de bodem is mycorrhiza, een plant-schimmelsymbiose. Mycorrhizae hebben verschillende vormen, waarvan arbusculaire en ectomycorrhiza (AM en EM) het meest verspreid zijn. Toenemend wetenschappelijk bewijs suggereert dat vegetatie composities met de verschillende mycorrhiza-types zich verschillend verhouden ten opzichte van ondergrondse koolstofaccumulatieprocessen. Echter, de mechanismen waarom en waardoor verschillende mycorrhiza-schimmels koolstofcycli in de bodem anders beïnvloeden is nog onduidelijk. Dit PhD-thesis heeft als doel bij te dragen aan kennis hoe AM- en EM-schimmels de koolstofcyclus in de bodem verschillend beïnvloeden met betrekking tot koolstofaccumulatieprocessen. Ik onderzoek 3 mechanismen waardoor arbusculaire- en ecto-mycorrhizale schimmels het koolstofbudget van de bodem beïnvloeden: (1) De verschillen in de afbraaksnelheid van extraradicaal mycelium van mycorrhizale fungale soorten, zoals ondersteund door fungale soortkenmerken (Manuscript 1, in voorbereiding). De impact van AM- en EM-schimmels op de aggregatie en stabilisatie van bodemdeeltjes (Manuscript 2, in voorbereiding). De impact van EM en AM op de samenstelling van de gemeenschap van bodemsaprotrofe micro-organismen (manuscripten 3 en 4, momenteel in de fase van gegevensverzameling).

Periode

01 juli 2021 - 31 december 2022