Project R-12705

Titel

UHasselt Groene Waterstof Lab

Abstract

In lijn met de doelstellingen van de 'Green Deal' en de 'Waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa' heeft Vlaanderen de ambitie om 'van Vlaanderen een waterstoftopregio te maken', zoals vermeld in het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' (2019-2024) van de Vlaamse Regering alsook in het Nationale Energie & klimaatplan. Haar missie volgend om met materiaalonderzoek de mondiale uitdaging voor duurzame ontwikkeling aan te pakken, is het instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de UHasselt een nieuwe onderzoeksrichting gestart naar groene waterstof waarmee het één van de grootste zorgen van onze samenleving aanpakt: hoe kunnen we een continu groeiende vraag naar energie combineren met een significante vermindering van onze ecologische voetafdruk zonder onze grondstoffen uit te mutten. Met het UHasselt Green Hydrogen Lab zal UHasselt al haar lopende onderzoeksinspanningen bundelen op gebied van materialen voor productie, opslag en gebruik van groene waterstof. Zodoende wordt de overgang van demonstratie op laboratoriumschaal naar 'real life' toepassingen geïnitieerd. Een essentiële infrastructuurinvestering dringt zich hiervoor op, die zal bijdragen aan de hefboomwerking van de waterstof O&O activiteiten aan de UHasselt, waardoor ons materiaalonderzoek naar hogere TRL-niveaus zal worden gebracht en complementaire aansluiting kan vinden met bestaande initiatieven van partner instellingen in o.m. Energyville. We installeren vooral apparatuur om gecontroleerd materialen te synthetiseren, hun eigenschappen te onderzoeken en hun performantie aan te tonen in een realistische omgeving. Het Green Hydrogen Lab vormt zodoende een perfect platform voor onze business developers in hun rol om partners in onderzoek, industrie, overheid en samenleving te bereiken (quadruple helix) en zo bij te dragen aan het gewenste multiplicatoreffect van dit initiatief. Daarenboven zal de infrastructuur ook worden ingezet in de opleiding van toekomstige experten in de nieuwe masteropleiding 'Materiomics' aan de UHasselt.

Periode

01 december 2021 - 30 april 2024