Project R-12719

Titel

Remote Clinical Monitoring: Tijd voor het volgende niveau (Onderzoek)

Abstract

Digital Health was al een belangrijke ontwikkeling in de zorgsector en groeiende component in de (zorg)economie. Mede door de COVID pandemie kent deze digitale transformatie een kantelmoment waarin snel en innovatief schakelen cruciaal is. Om Vlaanderen als innovatieve regio in deze ontwikkeling alle kansen te geven beoogt dit project de ontwikkeling en opstart van een "remote clinical monitoring center". Dit centrum is een performante infrastructuur gericht op demonstratie, systeemontwikkeling, -testing en -lancering (TRL5-9) van digitale gezondheidssystemen in de zorgsector. De combinatie van een integrerend dataplatform en een monitoringplatform vormt een hefboom voor toepassingsgericht onderzoek en hybride, waardegedreven en patiëntgecentreerde zorg. In een traject van 4 jaar doorloopt het centrum een cyclus van ontwerp en opbouw binnen het regulatoir kader, procesoptimalisatie, infrastructurele realisatie en validatie. Ook op lange termijn is het centrum - door zijn opzet als data-integrator - een permanente hefboom voor innovatie.

Periode

01 december 2021 - 31 oktober 2025