Project R-11978

Titel

Integromics - Op weg naar integratie van grote biomoleculaire gegevens om systeem-biologie mogelijk te maken (Onderzoek)

Abstract

De laatste decennia heeft de ontwikkeling van high-throughput-technologieën zoals next-generation sequencing, microarrays en massa-spectrometrie geleid tot een paradigmaverschuiving in de biologie en life sciences. Waar voorheen één biomolecuul (bijvoorbeeld een gen of een eiwit) als één geheel werd bestudeerd, maken deze experimentele technieken het mogelijk om in één keer een volledige set biomoleculen (bijvoorbeeld het genoom of het proteoom) te bestuderen. Aanvankelijk werden deze high-throughput-experimenten onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Tegenwoordig, echter, is het van groot belang om informatie van verschillende experimentele technieken te combineren en deze te correleren met andere parameters zoals klinische informatie. Als gevolg hiervan is er nood aan nieuwe statistische en computationele methodes voor de analyse van dergelijke multi-omics-datasets. Het doel van deze nieuwe methodes is het mogelijk maken om een verbeterd inzicht te krijgen in complexe biologische processen. In het huidige project streven we naar de ontwikkeling van computationele methoden voor de analyse van multi-omics datasets, die gegenereerd worden door de drie biologie-eenheden van het SCK•CEN. Deze methodes zullen het inzicht in biologische processen vergroten en de mogelijkheid tot valorisatie verbeteren. Het project zal de drie biologie-eenheden ook op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen in de biologie en bioinformatica.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2022