Project R-13117

Titel

Catalisti MOONSHOT cSBO: CoRe2-2 (Onderzoek)

Abstract

CoRe2 heeft als doel nieuwe wegen te openen voor het upcyclen van afval aan het einde van hun levensduur dat stapsgewijze polymeren bevat, zoals polyesters, polyamiden of polycarbonaten, hetzij puur, maar in deze projectfase ook als materiaalmengsels, b.v. bij textiel. De afvalfracties worden geüpcycled, ofwel tot nieuwe bouwstenen met toegevoegde waarde, zoals diaminen, ofwel tot hoogwaardige polymeren, zoals thermoplastische copolyesters of polyftaalamiden.

Periode

01 september 2022 - 28 februari 2025