Project R-12122

Titel

Overheidsopdracht voor gemeente Houthalen-Helchteren: Opmaak masterplan groene long Meulenberg

Abstract

Als voormalige cité die ontworpen werd door Joseph André, geïnspireerd door het ontwerp voor Winterslag van Adrien Blomme en beiden met de tuinwijkgedachte van Ebenezer Howard indachtig, kent Meulenberg van oorsprong veel potentieel door haar verwevenheid van wonen, werken, diensten, open ruimte en groen. Dit historisch aanwezige potentieel wordt vandaag onvoldoende benut. Binnen het complexe project Noord-Zuid Limburg en via het engagement van heel wat verenigingen en gemeentelijke diensten, detecteerde de gemeente Houthalen-Helchteren de nood om aan masterplan te werken waarvoor ze beroep deed op de UHasselt in samenwerking met Plusoffice Architects. Via een participatieve methodologie wil het team met de gemeente en vooral de bewoners en gebruikers van de wijk een voedingsbodem creëren voor duurzame projecten die de buurt zelf kan continueren (ook na het project). Het proces wordt gestructureerd rond drie sporen, telkens onder leiding van een trekkende partner binnen het onderzoeksteam, die in drie stappen ontwikkelen en voortdurend intens interageren. In 'ruimte' wordt een ontwerpend onderzoek gevoerd naar een masterplan in de vorm van een ruimtelijk raamwerk; spoor 'participatie' verweeft de buurt met de ruimtelijke opgave; en het vormgeven aan en het operationaliseren van het buurtatelier vormt spoor 3 waartoe het oprichten van een buurtlabo behoort. In de drie fasen (analyse en ambitievorming, participatief ontwikkelen, actieplannen) is het buurtatelier volwaardig derde partner in een proces waar wordt gestreefd naar een actieve coalitie die duurzame projecten en gedragen actieplannen in gedeeld eigenaarschap kan volbrengen én zelfstandig continueren. Bijzonder aan dit project is dat het buurtatelier met een buurtlabo en buurtsessies zich ook letterlijk in de buurt manifesteert en evolueert met en door lokale experten en buurtbewoners die in hun diversiteit maximaal betrokken worden. Deze methodologie dient te resulteren in een gedragen master- en actieplan, concrete quick wins en een zelfstandig werkend buurtatelier.

Periode

30 augustus 2021 - 29 augustus 2022