Project R-12030

Titel

Predictoren en gevolgen van perinatale mentale (on)gezondheid. Invloed van beroepsactiviteit, sociale steun, vrije tijd op perinatale mentale (on)gezondheid en gevolgen voor de ontwikkeling in het 1ste levensjaar. (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksproject focust op het onderzoeken van de predictoren van mentale problemen én veerkracht van beroepsactieve en niet-beroepsactieve (aanstaande) moeders en hun partner tijdens de perinatale periode, en op de gevolgen ervan voor de ouders zelf en voor de nakomeling in het eerste levensjaar, met als doel preventiestrategieën uit te tekenen en de efficiëntie en effectiviteit ervan adequaat te kunnen inschatten. Er zal gewerkt worden met reeds verzamelde gegevens uit vier verschillende steekproeven. Drie steekproeven waren deel van het Prenatal Early Life Stress (PELS) project: één in Leuven (n = 170), één in Tilburg (n = 190), en één in Londen (n = 138). De vierde steekproef betreft een pilootstudie voorgaand aan het PELS project in Vlaanderen (n = 500).

Periode

01 september 2021 - 30 november 2022