Project R-12031

Titel

Geïntegreerde en langdurige zorg voor volwassenen en ouderen – uitwerken en aanreiken van bouwstenen die de praktijk van geïntegreerde en langdurige zorg, in de context van een geplande oproep, concreet invullen (Onderzoek)

Abstract

In Vlaanderen is de regelgeving voor personen met een handicap het verst gevorderd in het centraal plaatsen van de zorgvrager. Echter blijkt dat het afstemmen en samenwerken tussen de verschillende subsidiërende overheden niet evident is om de kwaliteit van zorgverlening en bijgevolg de kwaliteit van leven te realiseren. Met dit onderzoeksproject beoogt de Vlaamse regering richting te geven aan de opmaak van een projectoproep voor 2022 voor de financiering, ondersteuning en erkenning rond het thema "geïntegreerde zorg voor volwassenen en ouderen met langdurige zorg- en ondersteuningsnoden". Om tegemoet te komen aan een degelijk onderbouwde projectoproep moeten volgende aspecten verduidelijkt worden. Een helder experimenteel kader voor gebruikers en initiatiefnemers dient ontwikkeld te worden. Daarnaast moet er een duidelijke definiëring van de omschreven doelgroep en het begrip 'geïntegreerde zorg' gebeuren. Tenslotte, is een objectieve parameter/outcomeset nodig om het effect en de impact van geïntegreerde zorg in kaart te brengen en te monitoren. Methodologisch wordt het project vormgegeven vanuit een design science methode, een methode gericht op het ontwikkelen van complexe interventies en kaders. Het multidisciplinaire project omvat drie werkpakketten, operationeel van juli 2021 tot december 2021, waarbij een antwoord wordt gezocht op bovenstaande onderzoeksvragen en waarbij expertise-specifiek over 2 universiteiten heen (VUB en UHasselt) diepgaand onderzoek wordt verricht.

Periode

01 juli 2021 - 31 december 2021