Project R-12177

Titel

IOF Proof-of-Concept project Luc Michiels: Diagnostische waarde van mCRP als een vroege systemische chronische inflammatie merker: doorgedreven klinische validatie en derisking

Abstract

Chronische en systemische inflammatie wordt algemeen beschouwd als een belangrijke onderliggende trigger voor het ontstaan van sterk invaliderende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten (CVD), depressie, COPD, kanker en neurodegeneratieve ziektes. De opsporing van chronische inflammatie is cruciaal, maar dit is momenteel niet mogelijk. (1) UHasselt heeft een gevoelige en diagnostische test ontwikkeld op basis van monomeer CRP, een pro-inflammatoire vorm van de gekende pCRP ontstekingsmerker, die het mogelijk maakt om adequaat de chronische en systemische inflammatie in het serum van patiënten te detecteren (patent pending EP20212664.5). In dit project wordt deze laboratorium test door ontwikkeld tot een Research-Use-Only (RUO) test, waarmee vervolgens de klinische validatie van deze nieuwe mCRP biomerker voor chronische inflammatie in dit project zal aangetoond worden op grote cohortes van patiënten met hart- en vaatziekten (CVD) en majeure depressie (MDD) patiënten. Dit laat toe het diagnostisch potentieel van deze merker te valideren, de patent positie te versterken en via de RUO kit het marktpotentieel te verhogen.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2022