Project R-12490

Titel

Onderzoek t.b.v. Civiele Bescherming inzake ondersteuning van de hulpverleningszones, evenals vestiging van operationele eenheden (Onderzoek)

Abstract

Sinds de implementering van de hervorming van de Civiele Bescherming werd er al heel wat kritiek geuit op de Civiele bescherming. De belangrijkste reden is de vermindering van het aantal operationele eenheden die een impact zou hebben op de interventietermijnen en bijgevolg op de veiligheid van de burger. In deze opdracht wordt enerzijds de kwaliteit van de dienstverlening door de Civiele Bescherming geanalyseerd, evenals eventuele problemen die ervaren worden door en de behoeften van diverse stakeholders. Anderzijds wordt de keuze van de vestigingsplaats van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming onderzocht.

Periode

06 december 2021 - 31 oktober 2022