Project R-12129

Titel

Carnosine in neuroinflammatie en demyelinisatie: een veelzijdig dipeptide dat schade beperkt en herstel promoot in Multiple Sclerose? (Onderzoek)

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel (CZS) die wordt gekenmerkt door demyelinisatie van de zenuwbanen. Hierbij wordt de isolatielaag (myeline) rond onze zenuwen afgebroken en kunnen zenuwsignalen minder goed voortgeleid worden. Hoewel er spontaan enig herstel (remyelinisatie) optreedt, is dit onvolledig. Momenteel wordt MS in de initiële fase succesvol behandeld met medicatie, maar deze schieten in de chronische fase tekort en herstellen de myeline niet. Dit project onderzoekt carnosine, een molecule dat in hoge concentraties aanwezig is in het CZS en hier verschillende protectieve functies heeft. Tot op heden is er geen literatuur voorhanden die carnosine in MS onderzoekt, maar ik toonde recent aan dat carnosine behandeling de symptomen in een MS proefdiermodel onderdrukt. Op basis van mijn preliminaire data stel ik nu de hypothese dat carnosine behandeling resulteert in (1) verminderde schade in het CZS (demyelinisatie), en (2) verbeterd CZS herstel (remyelinisatie). Ten tweede stel ik de hypothese dat lichaamseigen carnosine actief betrokken is in het MS ziekteproces om het CZS te beschermen. Ik onderzoek dit in bloed en urine van MS patiënten. Mijn project zal de rol van carnosine in MS en de onderliggende mechanismen van carnosine behandeling bij MS verduidelijken, en zal zo de eerste stap zetten om in de toekomst carnosine als mogelijke nieuwe behandelstrategie bij MS toe te passen.

Periode

01 november 2021 - 30 september 2023