Project R-13280

Titel

BOPP - uitbouw van het Belgisch Online ProbabiliteitsPanel (Onderzoek)

Abstract

Het Belgisch Online ProbabiliteitsPanel (BOPP) is een geavanceerde data-infrastructuur, opgezet door alle Belgische universiteiten, die interdisciplinair onderzoek in gedrags- en sociale wetenschappen stimuleert en integreert. Het panel bestaat uit 4.000 Belgische burgers (16 jaar en ouder), toevallig uit het Rijksregister getrokken. Panelleden ontvangen regelmatig korte online enquêtes. Panelleden zonder internettoegang kunnen een schriftelijke vragenlijst invullen. BOPP stelt jaarlijks een kernvragenlijst op om basisinformatie van alle panelleden te verzamelen (bv. over de economische situatie, gezinssamenstelling, werk, attitudes, gezondheid). De overige vragenlijstruimte is beschikbaar voor onderzoekers uit diverse vakgebieden. Geanonimiseerde databestanden worden ter beschikking gesteld van de hele onderzoeksgemeenschap. BOPP faciliteert de koppeling van de enquêtegegevens aan administratieve data. BOPP biedt toegang tot representatieve gegevens van hoge kwaliteit, die snel en kosteneffectief worden verzameld. De infrastructuur creëert nieuwe mogelijkheden voor longitudinaal, interdisciplinair en experimenteel onderzoek.

Periode

01 mei 2022 - 30 april 2026