Project R-12153

Titel

REVERSIGEL: REVERSIbel gecrosslinkte hydroGELs voor effectieve transplantatie van cardiale stamcellen (Onderzoek)

Abstract

Bij een hartaanval sterft hartweefsel d.m.v. zuurstofgebrek. Dit verlies van essentieel weefsel kan de hartwerking verstoren en leiden tot, het vaak dodelijke, hartfalen (HF). Huidige therapieën vertragen enkel de progressie naar HF. Een potentiële remedie is het vervangen van het verloren hartweefsel door gezond weefsel geproduceerd door stamcellen. UHasselt-onderzoekers hebben een nieuwe stamcelpopulatie, de cardiale hartoorstamcellen (CASCs), gepatenteerd. Deze CASCs tonen een beter differentiatiepotentieel tot volwassen hartspiercellen en zijn daarom veelbelovende kandidaten voor hartweefselregeneratie. De CASC-therapie wordt echter gehinderd door de beperkte stamcelretentie op de transplantatie site. Dit project richt zich op de ontwikkeling van shear thinning hydrogels die CASC-transplantatie verbeteren en hun retentie te verhogen. De beoogde hydrogels bootsen de natuurlijke omgeving van hartspiercellen na door te steunen op een proteïne en polysacharide component. Het gesynthetiseerde proteïne is gekozen o.b.v. zijn thermoresponsieve aard en de mogelijkheid om peptiden voor cel interactie te integreren. Terwijl het polysacharide positieve biologische functies realiseert en gemakkelijk gemodificeerd wordt. Beide polymeren kunnen vernet worden via reversibele hydrazone-bindingen om een injecteerbare hydrogel te verkrijgen. Het doel is om de mechanische en biologische eigenschappen van de hydrogels te verhogen door extra vernetting. Van de materialen wordt verwacht dat ze biocompatibele hydrogelnetwerken vormen, zonder de injecteerbaarheid te verstoren.

Periode

01 november 2021 - 25 december 2023