Project R-12732

Titel

Van vraagvlak naar draagvlak (Onderzoek)

Abstract

Als ontwerpers en beleidsmakers hebben we ideale streefdoelen rond duurzaam ruimtegebruik, maar vinden we moeilijk draagvlak bij de burger om deze te realiseren. Onderzoek toont aan dat de burger al veel initiatieven neemt rond duurzaamheid maar zich niet begrepen voelt door het beleid. Dit project wil meer kennis verzamelen rond de ontmoetingen en wrijvingen tussen deze groepen en oplossingen uittesten. Dit doen we aan de hand van drie langdurige residenties in wijken in transformatie in zuid West-Vlaanderen.

Periode

01 februari 2022 - 31 juli 2024