Project R-12183

Titel

Microorganismen voor duurzame intensificatie van de landbouw - industriële hennep (Onderzoek)

Abstract

Een van de grootste huidige agronomische uitdagingen is het ontwikkelen van een duurzame, intensieve landbouw die voldoet aan de stijgende vraag naar voedsel en natuurlijke vezelproductie, maar niet leidt tot ecosysteemdegradatie of klimaatsverandering. Veelbelovend bij het realiseren hiervan is het inzetten van de ecosysteemdiensten die plant-geassocieerde microorganismen bieden. Hennep is een duurzaam alternatief voor een breed scala aan producten, waaronder textiel. Het creëren van een stabiele markt voor dit gewas vereist het aanpakken van de uitdagingen waarmee landbouwers te maken hebben om aan de eisen van de industrie te voldoen. Hennepvezelopbrengst en -kwaliteit zijn in hoge mate afhankelijk van de milieu-omstandigheden en gebruikte landbouwtechnieken. Het doel van dit onderzoeksvoorstel is om de hennep-geassocieerde microbiële gemeenschap te karakteriseren en de invloed ervan op de vezelproductie te begrijpen. Dit zal fundamentele kennis opleveren over hoe de ecosysteemdiensten geboden door bepaalde hennep-geassocieerde microorganismen kunnen gebruikt worden om de vezeleigenschappen van economisch belang voor de Vlaamse industrie te verbeteren. Dit zal gebeuren door het creëren van een voorspellend model voor hennepvezelkarakteristieken met behulp van microbiële gegevens, het samenstellen van een microbieel consortium voor een optimale vezelproductie en de identificatie van landbouwpraktijken die deze microbiële gemeenschappen kunnen stimuleren.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2023