Project R-12184

Titel

BVLReg tot toekenning van de subsidie voor de werking van de Vlaamse AI Academie

Abstract

In uitvoering van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het algemene opzet, de taakstellingen en uitrol van een Vlaamse AI Academie voor het aanbod van opleidingen AI vanuit het hoger onderwijs. Het omvat de oprichting en uitrol van een Vlaamse overkoepelende Doctoraatsschool AI en een gezamenlijke aanpak tussen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs van een aanbod Permanente Vorming rond AI.

Periode

01 november 2021 - 30 juni 2023