Project R-12204

Titel

PhD: Ontwikkeling van een thermische en impedantie gebaseerde sensor voor toepassingen in de voedingssector. (Onderzoek)

Abstract

Microfluïdischetools worden steeds populairder als een in-line monitoringmethode in verschillende domeinen, vooral bij kwaliteitscontrole of het detecteren van verontreiniging. Dit onderzoek heeft tot doel een geïntegreerde thermische sensor te ontwikkelen om verschillende chemische, fysische of biologische processen te monitoren in het kader van in-line microfluïdische toepassingen. De sensor zou een gemodificeerd meetprincipe van 'transient plane source' gebruiken om thermische veranderingen waar te nemen en de thermische geleidbaarheid te bepalen. Het thermische detectieelement zou bestaan uit één enkele sensorstructuur die primaire parameters zoals temperatuur of thermische effusiviteit kan meten en secundaire parameters zoals de stroomsnelheid, turbulentie, mengverhouding, veranderingen in droge stofgehalte en sedimentatie. Eindige-elementenanalyse met behulp van multifysische simulaties, gecombineerd met elektrische en thermische modellen, zullen dienen als hulpmiddelen voor het ontwerpen, karakteriseren en testen van de nieuwe sensor. Gelijktijdig zal het apparaat werkelijk gefabriceerd en getest worden. Verscheidene toepassingen zullen tijdens het project getest worden om het brede toepassingsdomein van de sensortechniek te demonstreren. In die zin werkt het project aan de ontwikkeling van een generieke (bio)sensor en kan men door het verkennen van verschillende verticale pijlers toewerken naar een meer toegewijde sensor voor een specifieke toepassing.

Periode

16 september 2021 - 31 oktober 2022