Project R-12206

Titel

Transgenerationele kenniscreatie en leren binnen ondernemende zakenfamilies. (Onderzoek)

Abstract

Ondernemende zakenfamilies zijn families die "ten minste één gevestigd en succesvol familiebedrijf hebben opgericht en hier nog steeds controle over hebben, van plan zijn om familieleden te blijven betrekken bij het ondernemen en die het beheer van het familievermogen op lange termijn als centrale doel beschouwen" (Le Breton-Miller & Miller, 2018). Een aantal onderzoekers zijn het erover eens dat de focus van het onderzoek moet verlegd worden naar het niveau van de zakenfamilies en hun invloed op het ondernemerschap (Aldrich en Cliff, 2003; Chang et al., 2009; Foss et al., 2008). Recente studies (bijv. Löhde et al., 2020) zijn deze weg ingeslagen door zakenfamilies als afzonderlijk analyseniveau te beschouwen om zo hun effect op ondernemerschap te onderzoeken. Leren en kenniscreatie zijn immers cruciaal voor zakenfamilies om ondernemend en competitief te blijven op lange termijn. Hoewel sommige onderzoekers 'leren ondernemen' reeds in de context van een familiebedrijf hebben geplaatst, weten we vrijwel niets over hoe dit plaatsvindt binnen een specifieke zakenfamilie. Dit doctoraat heeft tot doel deze leemte op te vullen door inzichten uit verschillende onderzoeksstromen te combineren en tegelijkertijd kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen bij zakenfamilies.

Periode

01 september 2021 - 29 april 2022