Project R-12871

Titel

INSOL project: Wanneer liquidatie geen optie is - Lokale openbare instellingen in nood

Abstract

Dit onderzoeksproject analyseert de impact van de financiële moeilijkheden van lokale publieke entiteiten (LPE's). LPE's zijn niet beperkt tot lokale overheden, maar omvatten alle entiteiten die essentiële openbare diensten verlenen. In dit project kan ook worden verwezen naar staatsbedrijven (SOE's) voor zover de discipline van hun contracten strikt gekoppeld is aan of beïnvloed wordt door de regels die gelden voor LPE's in moeilijkheden. Het opstarten van insolventieprocedures of speciale procedures om hun nood te lenigen, heeft een ontwrichtend effect op lokale en nationale gemeenschappen dat veel groter is dan bij veel "traditionele" bedrijfszaken. In combinatie met het gebrek aan wereldwijde studies en richtsnoeren over deze kwesties, wijzen deze overwegingen op de noodzaak om dit project op te zetten.

Periode

11 september 2021 - 16 maart 2022